RUOKAVALIO

Tehokkain kolesterolin alentaja?

Pienillä, arkisilla elintavoilla voit aikaansaada SUURIA parannuksia kolesteroliarvoihin.

Helposti.

Katso alla oleva video ja tiedät enemmän.

Oletko huolissasi kolesteroliarvoistasi?

Kiinnostaisiko vaihtaa huoli tietoon?

Tietoon siitä, kuinka laskea kolesterolia tehokkaasti? Kuinka pieniä arkisia valintoja tekemällä saada suuria parannuksia sydänterveyteen?

Tutkittua tietoa on paljon

Kolesteroli- ja valtimotautitutkimus on yksi tärkeimmistä lääketieteellisen tutkimuksen painopistealueista. Alan tutkijoille on myönnetty useita Nobel-palkintoja. Lääketieteellisen tutkimuksen tietokanta PubMed antaa englanninkieliselle hakusanalla “cholesterol” nykyään jo yli 300 000 hakutulosta. Lisätietoja:

PubMed tietokanta (hakusana: cholesterol)

RUOKAVALIO ON HÄMMÄSTYTTÄVÄN TEHOKAS KOLESTEROLIN ALENTAJA

Vai mitä ajattelet alla olevista?

Dariush Mozaffarian ja Simon Capewell, ehdotus YK:n yleiskokoukselle

Syyskuussa 2011 YK:n yleiskokous piti korkean tason tapaamisen ei-tarttuvista taudeista. Valtimotaudit olivat agendalla merkittävässä roolissa. Kokousta varten Dariush Mozzafarian (amerikkalainen kardiologi ja yliopiston dekaani) sekä Simon Capewell (englantilainen kliinisen epidemiologian professori) laativat kahdeksan kohdan listan toimenpiteistä.

Näiden ansioituneiden tutkijoiden mukaan ruokavalion avulla voidaan saavuttaa vakuuttavia muutoksia sydänterveydessä pienessäkin ajassa. Tutkimuksissa, joissa tutkittavat ovat nauttineet luonnonmukaista ruokaa, on todettu merkittävää laskua valtimotautitapauksissa, diabeteksessa ja jopa syöpien esiintymisessä. Heidän mukaansa on valitettavaa, että optimaaliset ruokavaliosuositukset ja näyttöön perustuvat toimenpiteet ovat olleet vuosikymmenen ajan epäselvät suurelle yleisölle.

Tutkijoiden mukaan lukuisa joukko erilaisia ruokavaliosuosituksia on ollut esillä. Tämä on saattanut aiheuttaa sekaannusta kuluttajissa ja huomion kiinnittymistä epäolennaisuuksiin. Nämä haasteet yhdistettynä elintarvike- ja lääketeollisuuden liiketaloudellisiin tavoitteisiin ovat johtaneet puutteellisiin ohjeistuksiin.

Näin Mozzafarian ja Capewell toteavat kokoukselle laatimassaan muistiossa.

Edellä mainittujen tutkijoiden laatiman kahdeksan ruokavaliomuutoksen listan noudattaminen voi johtaa jopa 52 % laskuun sydän- ja verisuonitapauksissa.

Dariush Mozaffarian

FITMILL
Luonnonmukaista ruokaa nauttimalla on mahdollista saavuttaa merkittävää laskua valtimotautitapauksissa.

The Lyon Heart Study

Ranskalaistutkija, tohtori Michel de Longeril, halusi selvittää onko Välimeren ruokavaliolla vaikutuksia sydänterveyteen. Hän aloitti kokeen, johon mukaan kutsuttiin noin 600 potilasta, ketkä olivat selvinneet sydänkohtauksesta ja sairastivat sepelvaltimotautia.

Osallistujat jaettiin satunnaisesti kahteen ryhmään, joista toista neuvottiin syömään Välimeren ruokavalion mukaisesti (hoitoryhmä) ja kontrolliryhmään. Hoitoryhmä sai neuvontaa ruokavalion kohentamiseen.

Myös kontrolliryhmä sai ruokavalioneuvontaa, mutta he söivät perinteisen ranskalaisen ruokavalion mukaisesti.

Jo 6 kk kohdalla havaittiin merkittävä ero. Kontrolliryhmästä oli kuollut 20 osallistujaa ja toisaalta hoitoryhmästä vain 8. Tutkimuksen oli tarkoitus kestää 5 v., mutta se keskeytettiin ennenaikaisesti.

Kontrolliryhmässä osallistujat olivat saaneet 25 sellaista sydänkohtausta, jotka eivät olleet johtaneet kuolemaan. Hoitoryhmässä näitä sydänkohtauksia oli ollut vain 8.

Tutkijat katsoivat, että oli epäeettistä jatkaa tutkimusta yhtään pidempään. Eettisesti oikein oli suositella kaikille Välimeren ruokavaliota. Lisätietoja:

The Lyon Heart Study

Nurse`s Health Study

Joukko tutkijoita mm. Harvardin Yliopistosta käynnisti erittäin laajan tutkimuksen vuonna 1976. Siinä seurattiin 84 129 terveydenhuollossa työskentelevän naisen terveyttä ja muiden muassa valtimotauteihin sairastumista.

Tutkimuksessa tarkkailtiin eri riskitekijöiden yhteisvaikutusta. Seuranta kesti 14 vuotta, jona aikana tutkittavista, iältään 30-55-vuotiaista naisista, 296 kuoli valtimotauteihin.

Lisäksi rekisteröitiin 832 sellaista sydäntapahtumaa, jotka eivät johtaneet kuolemaan.

Osa naisista luokiteltiin kuuluvaksi pienen riskin ryhmään. Päästääkseen tähän ryhmään, osallistujan tuli täyttää seuraavat kriteerit:

  • Ei tupakoi.
  • Juo keskimäärin puolikkaan ravintola-annoksen alkoholia päivittäin.
  • Painoindeksi (BMI) on alle 25.
  • Harrastaa vähintään 30 min. liikuntaa päivittäin (mm. reipas kävely lasketaan mukaan).
  • Noudattaa ruokavaliota, jossa täyttyvät tietyt kriteerit (riittävästi omega-3 rasvahappoja, kuituja jne.).

Pienen riskin ryhmään kuuluvilla naisilla sydäntauteja esiintyi erittäin vähän. Eräs tutkijoiden julkaisemista päätelmistä oli:

“Jos kaikki naiset olisivat kuuluneet pienen riskin ryhmään, olisi valtimotauteja esiintynyt 82 % vähemmän”.

– Dr. Walter Willet –

Kyllä, luit aivan oikein: 82 % vähemmän.

Fitmillstudio, Fitmill,kuntosali
Omega-3 rasvahapot (esim. pähkinöistä) kohentavat sydänterveyttä.

Lisätietoja: Nurse`s Health Study

Blue Zones

Blue Zones alueilla elävät maailman pitkäikäisimmät, terveenä elävät ihmiset.

Vuonna 2005 termiä Blue Zones käytettiin ensimmäisen kerran. Edellisenä vuonna Dan Buettner oli koonnut tiimin, joka koostui National Geography:n henkilöstöstä ja useista pitkän iän tutkijoista. Tavoitteena oli löytää ne paikat maapallolta, jossa eletään pisimpään terveinä.

Tiimi löysi viisi väestöä, joissa elettiin poikkeuksellisen pitkään. Nämä ovat Okinawan japanilaiset, Sardinian italialaiset, nicoaylaiset Costa Ricassa, Ikarian kreikkalaiset sekä Loma Lindan adventistit Kaliforniassa.

Kreikan Ikariassa joka kolmas elää yli 90-vuotiaaksi. Japanin Okinawassa on väestöön suhtautettuna eniten yli 100-vuotiaita. Näiden Blue Zone -alueiden asukkailla on paljon yhteistä ruokavaliossaan.

Kaiken lisäksi kaikissa edellä mainituissa väestöissä lihavuus on erittäin harvinaista. Lisätietoja:

Blue Zones

Olemme koostaneet verkkovalmennuksen, johon sinunkin on helppo osallistua, vaikka omalla älypuhelimellasi.

Valmennuksessa opastamme, kuinka sinäkin kykenet edistämään sydänterveyttäsi ruokavalion avulla.

Elintarvikkeita, joilla on suotuisia vaikutuksia kolesteroliarvoihin, on tutkimuksissa löydetty niin paljon, että jokaisen on mahdollista löytää omat suosikkinsa. Jo yhden pienen muutoksen tekeminen voi pienentää sairastumisriskiä jopa 10 prosenttia.

On suorastaan hämmentävää, kuinka vain muutamat pienet ruokavaliomuutokset – tutkimusten mukaan – voivat kohentaa sydänterveyttä lyhyessäkin ajassa.

Seuraava FITMILL verkkovalmennus:

KOLESTEROLIKOULU

Aloitus: 3.4.2023

KYSY LISÄTIETOJA!