STANOLIT JA STEROLIT

Suomalaiset kolesterolitutkijat ovat tehneet kansainvälisesti korkealle arvostettua tutkimusta. Kolesterolia käsittelevää verkkokirjaa ei yksinkertaisesti voi tehdä mainitsematta margariineja, jotka sisältävät kasvistanoleita tai -steroleita.

Luonnosta löytyviä yhdisteitä

Stanolit ja sterolit ovat ihmiskeholle tuttuja yhdisteitä. Ihmiset ovat syöneet stanoleita ja steroleita niin kauan kuin ovat käyttäneet kasviksia ravinnokseen, sillä niitä esiintyy kasveissa luonnostaan. Yhdisteet ovat paljon toistensa kaltaisia, mutta molemmilla on kyky estää kolesterolia imeytymästä verenkiertoon. Kun luet Benecol-margariinin aineosaluetteloa, yhtenä aineosana on stanoliesteri, koska stanolit esiintyvät luonnossa esterimuodossa.

Sterolit ja stanolit laskevat kolesterolia

Tutkija DW. Peterson havaitsi 50-luvulla, että kolesterolin kanssa kanoille syötetty soijasteroli ei nostanut veren kolesterolipitoisuutta verrattuna niihin kanoihin, joille syötettiin pelkkää kolesterolia. Petersonin päätelmä oli, että jollain tavalla sterolit estivät kolesterolin imeytymisen. Pian monet muutkin tutkijat päätyivät siihen, että kasvisten sisältämät kasvisterolit pienentävät veren kolesterolipitoisuutta sekä ihmisillä että eläimillä. Tämän jälkeen japanilaiset tutkijat havaitsivat, että stanoli on steroliakin tehokkaampi kolesterolin imeytymisen estäjä.

fitmill.eu

TIETORUUTU:

suomalaiset ovat saaneet kansainvälistä mainetta keksimällä kolesterolia alentavan margariinin.

Benecol-margariinin keksijän, Tatu Miettisen, tytär on juuri äskettäin julkaissut kirjan (kuva ohessa).

Tatu Miettinen tiimeineen kehitti Benecol:n

Suomalaisen tutkijan, Tatu Miettisen, haaveena oli kehittää funktionaalinen elintarvike, joka sisältäisi kasvisteroleita (8).

Raaka-aine löytyi melkeinpä vahingossa, kun suomalainen metsäyhtiö Kaukas Oy halusi päästä eroon mäntyöljyn valmistuksen sivutuotteena syntyvästä stanolista. Raisio Oy kiinnostui stanolien lisäämisestä heidän margariiniinsa. Syntyi Benecol-niminen margariini. Monen tutkimuksen vahvistamat vaikutukset (stanoleita/steroleita sisältävät margariinit):

  • Kokonaiskolesteroli: laskee noin 10 %

  • LDL: laskee noin 15 %

  • HDL: ei vaikutusta

Vaikutus perustuu siihen, että sterolit ja stanolit vähentävät kolesterolin imeytymistä verenkiertoon. Ihmiset ovat yksilöllisiä eivätkä nämä valmisteet toimi kaikilla. On arvioitu, että joka kymmenes jää ilman vaikutusta.

Benecol:n tultua markkinoille kysyntä oli niin suurta, että raaka-ainetta ei kyetty valmistamaan riittävästi, Raisio Oy:n pörssikurssi kohosi yli 100-kertaiseksi, patentin arvoksi arvioitiin yli miljardi markkaa, vientiä oli ympäri maailman ja keksijät palkittiin InnoSuomi-palkinnolla.

Yhteyttä valtimotautien laskuun ei ole tutkittu

Kasvisteroleita tai -stanoleita sisältävien margariinien vaikutusta sydän- ja verisuonisairauksien ilmaantuvuuteen ei ole tutkittu, eikä todennäköisesti koskaan tulla tutkimaankaan. Tiedeyhteisö ja elintarviketeollisuus tietävät, että lopputulos saattaa hyvinkin olla ei-toivottu, toisinsanoen kalliin tutkimuksen lopputulos saattaa olla se, että stanolimargariinien käytöllä ei pystytä osoittamaan vaikutusta sydän- ja verisuonitautien laskuun.

KYSY LISÄTIETOJA!